Δοκιμάστε το Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Απολαύστε την περιπέτεια του WATER ADVENTURE και κάντε ανατροφοδότηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου (Water World Adventure e-book) για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. Η δημιουργία του βιβλίου θα συμβάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη της θαλάσσιας λογοτεχνίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών).

Το διαδικτυακό βιβλίο θα αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη: τις 7 Βασικές Αρχές και το Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη θαλάσσια λογοτεχνία, η οποία αναπτύχθηκε από την Εθνική Ένωση Θαλάσσιων Εκπαιδευτών των ΗΠΑ και που είναι το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στο τομέα αυτό. Καλές πρακτικές αφήγησης και διαδραστικές ιστορίες θα εφαρμοστούν στην ομάδα στόχου, εξασφαλίζοντας έτσι την ευρωστία της παιδαγωγικής προσέγγισης και τη διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των τελικών χρηστών (εκπαιδευτικοί και γονείς). Πέρα από τη δημιουργία της διαδραστικής ιστορίας θα αναπτυχθεί και ένας Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς και γονείς, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη μαθησιακή ευκαιρία που παρέχει το συγκεκριμένο βιβλίο.

Φυλλάδιο

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ‘WATERWORLD ADVENTURE’
Το διαδραστικό βιβλίο του WaterWorldAdventure θα διαδραματίσει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που σχετίζεται με τον ωκεανό και θα είναι προσαρμοσμένη για την ηλικιακή ομάδα στόχου του έργου. Συγκεκριμένα αφορά τις 7 Βασικές Αρχές το Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη θαλάσσια λογοτεχνία.

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Σκοπός του οδηγού είναι ένα μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες μάθησης που παρέχονται μέσω του διαδρστικού βιβλίου, προτείνοντας θέματα για σκέψη, ασκήσεις, δραστηριότητες κλπ., πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε συνεργασία με τα παιδιά.

Νέα

ΟΜΑΔΑ – ΕΤΑΙΡΟΙ

University of Thessaly
University of Thessaly

Volos, Greece

Advancis Business Services Lda
Advancis Business Services Lda

Porto, Portugal

  Inspectoratul Scolar Judetean
  Inspectoratul Scolar Judetean

  Arad, Romania

   Boon Unipessoal Lda
   Boon Unipessoal Lda

   Matosinhos, Portugal

    Centre for Education and Entrepreneurship Support
    Centre for Education and Entrepreneurship Support

    Rzeszów, Poland

    Προφίλ συνεργατών

    Ακολουθήστε μας