2ος Διεθνής Διαγωνισμός WWA

«Οι Ιστορίες που τα παιδιά αγαπούν»

Ιούλιος 2018

Ψάχνετε να καλλιεργήσετε τη φαντασία των παιδιών και να τους ενθαρρύνετε στο να γράψουν μικρές ιστορίες. Ο διαγωνισμός προτείνει τη ανάπτυξη και τη δημιουργία ιστοριών με βάση το θέμα του έργου WaterWorldAdventure και τον ήρωα τους.

Ποίοι μπορούν να λάβουν μέρος:

Παιδιά προσχολικής ή παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών

Μέρη του διαγωνισμού:

Ιστορίες που συνθέτουν και λένε τα παιδιά με το θέμα WaterWorldAdventure και τον ήρωά του.

 • Ατομική ιστορία: Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: Ιστορίες που συνθέτουν και λένε τα παιδιά με το θέμα WaterWorldAdventure και τον ήρωά του
 • Συλλογική ιστορία: Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: Ιστορίες που συνθέτουν και λένε τα παιδιά με το θέμα WaterWorldAdventure και τον ήρωά του

Στοιχεία συμμετοχής:

 • Παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών, που εργάζονται μεμονωμένα ή σε ομάδες και υποστηρίζονται από γονείς, εκπαιδευτικούς κλπ.
 • Τα έργα θα γράφονται από το δάσκαλο / γονέα σύμφωνα με την ιστορία που αναφέρει το παιδί. Στο χαρτί το παιδί μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο ή σύμβολο. Η ιστορία θα συνταχθεί στην μητρική γλώσσα του παιδιού (ρουμανικά, ελληνικά, πολωνικά, πορτογαλικά) ή αγγλικά
 • Το μέγεθος της ιστορίας μπορεί να είναι μεταξύ μιας ή δυο σελίδων Α4
 • Στο τέλος της ιστορίας παρακαλώ αναγράψτε: το όνομα του παιδιού και το επίθετο, την ηλικία, το όνομα του σχολείου, την ομάδα/τάξη (σε περίπτωση που είναι συλλογική εργασία, όλα τα ονοματεπώνυμα των παιδιών), το τίτλο της ιστορίας, το όνομα του συντονιστή / δασκάλου. Μόνο τα έργα των ίδιων των παιδιών θα κριθούν
 • Οι ιστορίες μπορούν να αποσταλούν μεταξύ 01/08/2018 – 23/08/2018
 • Τα έργα δεν επιστρέφονται.
 • Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί μέσω του Facebook και της ιστοσελίδα του έργου
 • Το σαρωμένο αρχείο που περιέχει την ιστορία μπορεί να αποσταλεί στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανάλογα με τη χώρα υποβολής

Για την Ελλάδα:         learning@uth.gr

Για την Ρουμανία:      wwa.ka2.project@gmail.com

Για την Πολωνία:      office@cwep.eu

Για την Πορτογαλία:  info@advancis.pt

Με την αποστολή και συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμφωνείτε με τη δημοσίευση της ιστορίας σας

 • Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 • Θα απονεμηθούν βραβεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και θα υπάρξει αντίστοιχη ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 τόσο στο Facebook όσο και την κεντρική σελίδα του έργου.    Οι νικητές του διαγωνισμού θα έχουν πρώτοι πρόσβαση στο WaterWorldAdventure – Interactive eBook Τα βραβεία και οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 Καλή σας επιτυχία!!!!

Η ομάδα του WaterWorldAdventure