ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στα τέλη Αυγούστου του 2017 το επίσημο φυλλάδιο του έργου παρουσιάστηκε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η παρουσίαση έλαβε ιδιαίτερα ενθαρρυντική ανατροφοδότηση τόσο από τα ίδια τα παιδιά αλλά και από τους γονείς δηλώνοντας πρόθυμοι να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου. Τα φυλλάδια του προγράμματος διανεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες.