Η Τέταρτη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου WWA

Στις 14 και 15 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Αράντ της Ρουμανίας η τέταρτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου WaterWorldAdventure. Τη συνάντηση διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ, ένας από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο. Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν, τα τελικά στάδια του έργου, η προετοιμασία της πολλαπλασιαστικής […]

Read more
Παρουσίαση έργου στο Scholé

«Η Advancis παρουσίασε το έργο WaterWorldADventure ενώπιον ακροατηρίου 70 καθηγητών και γονέων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Scholé, σε σχολείο προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Matosinhos της Πορτογαλίας. Το σχολείο, οι δάσκαλοι και οι γονείς ήταν ενθουσιασμένοι με το eBook και άρπαξαν την ευκαιρία να συμπεριλάβουν στις σχολικές τους δραστηριότητες θέματα που αφορούν τον ωκεανό.

Read more
Διάχυση του έργου μεταξύ δασκάλων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Στην έδρα του Συλλόγου «Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας» στο Ρζεσζόφ στις 10/05/2018 πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση για την προώθηση του έργου «WaterWorldADventure», στην οποία συμμετείχαν πολλοί καθηγητές, που εκπροσωπούν νηπιαγωγεία και σχολεία που βρίσκονται στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε το ηλεκτρονικό βιβλίο, με τους συμμετέχοντες να ενθουσιάζονται θετικά.

Read more
4 Διεθνές Σεμινάριο για το Μέλλον της Εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια του 4ου Διεθνούς Σεμιναρίου για το Μέλλον της Εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου «Water World Adventure» τα οποία προέκυψαν απο μια συνάντηση των εκπαιδευτών που παρακολούθησαν ένα εργαστήριο με θέμα δημιουργικά εργαλεία και πόροι οι οποίοι προσελκύουν τους εκπαιδευόμενους. Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Πόρτο (Πορτογαλία) με τη συμμετοχή […]

Read more
Παρουσίαση έργου στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας

Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Λάρισας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο «Water World Adventure». Ο Συντονιστής του έργου, το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας εισήγαγε και ενημέρωσε το Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας σχετικά με τους στόχους του έργου WaterWorldAdventure προωθώντας την ευαισθητοποίηση και τη σημασία που έχει το θαλάσσιο περιβάλλον […]

Read more
Παρουσίαση του έργου σε δημοτικό σχολείο

Το ISJ Arad παρουσίασε το έργο WaterWorldAdventure σε 25 παιδιά ηλικίας 6-7 ετών στο σχολικό γυμνασίο «Aron Cotrus» Arad της Ρουμανίας, στις 4 Μαΐου 2018. Τα παιδιά και ο δάσκαλος προετοίμασαν την Ημέρα Νερού του WaterWorldAdventure.

Read more
H Τρίτη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου WWA

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο η τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου WaterWorldAdventure, η οποία φιλοξενήθηκε από την εταιρία Advancis, έναν από τους δύο εταίρους από την Πορτογαλία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το διαδραστικό ebook το οποίο είναι και το βασικό αποτέλεσμα του έργου. […]

Read more
H Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου WWA

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου WaterWorldAdventure διεξήχθη από τον Πολωνό εταίρο «Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας» (CWEP) στο Ζέσουφ της Πολωνίας στις 27 και 28 Απριλίου 2017. Η συνάντηση ξεκίνησε με μια σύνοψη των αποτελεσμάτων του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παραγωγή και διάδοση του eBook αποτελώντας το τελικό παραδοτέο του έργου. […]

Read more
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο πλαίσιο διάδοσης του έργου διεξήχθη παρουσίαση του αντικειμένου και των επιμέρους στόχων του σε σχολεία,σχολικές διευθύνεις, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Τις παρουσίασεις ακολούθησησαν σχετικές δραστηριότητες για την ομάδα στόχο – ζωγραφίζοντας τα αγαπημένα πλάσματα του ωκεανού. Τα σχολεία έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και πρότειναν τη φιλοξενία μελλοντικών σχετιών δραστηριοτήτων του έργου ενώ παράλληλα […]

Read more
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στα τέλη Αυγούστου του 2017 το επίσημο φυλλάδιο του έργου παρουσιάστηκε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η παρουσίαση έλαβε ιδιαίτερα ενθαρρυντική ανατροφοδότηση τόσο από τα ίδια τα παιδιά αλλά και από τους γονείς δηλώνοντας πρόθυμοι να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου. Τα φυλλάδια του προγράμματος διανεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Read more