Διάχυση του έργου μεταξύ δασκάλων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Στην έδρα του Συλλόγου «Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας» στο Ρζεσζόφ στις 10/05/2018 πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση για την προώθηση του έργου «WaterWorldADventure», στην οποία συμμετείχαν πολλοί καθηγητές, που εκπροσωπούν νηπιαγωγεία και σχολεία που βρίσκονται στην πόλη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε το ηλεκτρονικό βιβλίο, με τους συμμετέχοντες να ενθουσιάζονται θετικά.