Εναρκτήρια Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του έργου WWA στον Bόλο, Ελλάδα

Στις 14-15 Νοεμβρίου 2016 έλαβε χώρα η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου WWA στο Βόλο, με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη της θαλάσσιας λογοτεχνίας για παιδιά. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως συντονιστή εταιρο.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου (Water World Adventure e-book) για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά. Η δημιουργία του βιβλίου θα συμβάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη της θαλάσσιας λογοτεχνίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών). Πέρα από τη διαδραστική ιστορία, θα αναπτυχθεί παράλληλα ένας οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς. Ο οδηγός θα βοηθήσει να επωφεληθούν πλήρως από το WaterWorldAdventure eBook.

Εκπρόσωποι των εταίρων από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία συμμετείχαν στη συνάντηση.