Εφημερίδα Νηπιαγωγείων, Δεκέμβριος 2017

Το ISJ Arad παρουσίασε το έργο WaterWorldAdventure στην Εφημερίδα του Νηπιαγωγείου “Curcubeul Copiilor”, τον Δεκέμβριο του 2017. Η εφημερίδα παραδόθηκε δωρεάν σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ο αριθμός έφτασε τα 300 άτομα.