ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Στις αρχές Ιουνίου του 2017 ο Ρουμάνος εταίρος, ISJ Arad διοργάνωσε μια έκθεση έργων στην περιοχή Arad (Ρουμανία). Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το έργο WWA παρουσιάστηκε και προωθήθηκε σε 24 σχολεία σε μελλοντικούς δασκάλους και μαθητές που ενδιαφέρονται για το έργο και τα αποτελέσματά του.