Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 18 Τμήματα και διάφορα Ερευνητικά Κέντρα, είναι Πανεπιστήμιο με δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδρύθηκε το 1984 ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Προεδρικό Διάταγμα 83/1984). Το διοικητικό και ακαδημαϊκό του κέντρο βρίσκεται στην πόλη του Βόλου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας και επιχειρήσεων για περισσότερους από 12.000 φοιτητές.

Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστή για την εξαιρετική ερευνητική της απόδοση και τα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα εξαιρετικά εξοπλισμένα Εργαστήρια των διαφόρων Τμημάτων και Ερευνητικών Μονάδων διαθέτουν καλά εκπαιδευμένους ερευνητές. Στο πλαίσιο των μελλοντικών του στόχων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία του στο εξωτερικό, να αυξήσει τον ανθρώπινο δυναμικό του, να αναβαθμίσει και να αξιοποιήσει τους υφιστάμενους ανθρώπινους πόρους, να προσελκύσει νέους επιστήμονες και να ενθαρρύνει την έρευνα μέσω της δημιουργίας σύγχρονων δομών έρευνας και κεφάλαια από την ΕΕ με τα ερευνητικά προγράμματα RFSR, FP6, FP7, INTERREG και LIFE. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και σε πολλά καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα στην ΕΚ. Έμφαση δίνεται επίσης στο σύνδεσμο μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της τοπικής κοινωνίας. Ο δεσμός αυτός υποστηρίζεται περαιτέρω από τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας που καλύπτει τις ιατρικές ανάγκες ολόκληρης της Θεσσαλίας. Το Πανεπιστήμιο φέρνει επίσης τους φοιτητές σε επαφή με την αγορά εργασίας μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει πολλές κοινωνικές δραστηριότητες και δημόσιες διαλέξεις για διάφορα θέματα που κατέχονται από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό. Από το Μάιο του 2009 έχει υπάρξει σημαντική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Εθνικού Ραδιόφωνο του Βόλου για τη διοργάνωση ραδιοφωνικών εκπομπών, οι οποίες έχουν κύριο αντίκτυπο στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. Σήμερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει 9.647 προπτυχιακούς φοιτητές, 1.471 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 1.148 διδακτορικούς φοιτητές. Έχει επίσης 560 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, 98 μέλη διδακτικού προσωπικού με προσωρινή σύμβαση διδασκαλίας, 308 μέλη διοικητικού προσωπικού και 57 μέλη ειδικού προσωπικού τεχνικού εργαστηρίου.

Το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι ένα από τα πρώτα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 και εδρεύει στον Βόλο. Διαθέτει 23 μέλη ΔΕΠ διαφορετικών ακαδημαϊκών θεμάτων, όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ανθρώπινα δικαιώματα και ειδική εκπαίδευση. Το Τμήμα διαθέτει περισσότερους από 1000 υποψήφιους φοιτητές, 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 12 υποψήφιους από το Πανεπιστήμιο PhD. Το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην παροχή υπερσύγχρονης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ενσωματώνοντας σύγχρονα εκπαιδευτικά ευρήματα καθώς και ευρήματα από συναφείς κλάδους. Σύμφωνα με την αποστολή του τμήματος για την προώθηση της καινοτόμου διδακτικής έρευνας στον τομέα της παιδικής μέριμνας – μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος της ανθρώπινης ανάπτυξης – το Τμήμα συνεχώς προσπαθεί να ενσωματώσει τις πιο σχετικές, καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους μαθητές μας να κατανοήσουν σε βάθος τις λειτουργίες της ανθρώπινης ανάπτυξης, τις μαθησιακές διαδικασίες, τις οικολογικές παρεμβάσεις και τις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, προσφέροντας μια σταθερή βάση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα.

Για το λόγο αυτό, το Τμήμα απασχολεί πολυάριθμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των διαλέξεων, των σεμιναρίων, των εργαστηριακών ενοτήτων και προσφέρει ευκαιρίες για εμπειρία στη διδασκαλία σε ποικίλα περιβάλλοντα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο να δοθεί στους σπουδαστές η ευκαιρία άμεσης πρακτικής διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν την θεωρία στην πράξη και να προβληματιστούν σε θέματα σχετικά με τον αποτελεσματικό χειρισμό της ποικιλομορφίας στο σχολείο και την κοινωνία. Αυτό τους επιτρέπει να εφαρμόζουν και να ενσωματώνουν πτυχές της διδασκαλίας και της μάθησης της προσχολικής εκπαίδευσης με βάση τις κατάλληλες για την ανάπτυξη θεωρίες και πρακτικές. Αυτή, η υποχρεωτική πρακτική εμπειρία αποτελεί βασική διάσταση ολόκληρου του προγράμματος σπουδών μας και συνδέεται άμεσα με τις περαιτέρω ευκαιρίες διδασκαλίας που λειτουργούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος τοποθέτησης που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.Η εταιρία Advancis Business Services, (Advancis) είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων και κατάρτισης με έδρα την Πορτογαλία, και στοχεύει στην εκπαίδευση και τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Η Advancis συμμετέχει σε προγράμματα R&D σε τομείς όπως εκπαίδευση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων γνώσεων, διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, όπως:

  • προγράμματα σπουδών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση
  • ψηφιακά και μη ψηφιακά περιεχομένα μάθησης
  • εκμάθηση ψηφιακών παιχνιδιών και διαδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων
  • εργαλεία για αποτελεσματικούς ηγέτες και διαχειριστές.

Η Advancis προσφέρει υποστήριξη σε τομείς της εκπαίδευσης και της διοίκησης ανθρώπινων πόρων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων:

  • εφαρμογή παιδαγωγικών μοντέλων,
  • εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Η Advancis προσφέρει καινοτόμες ευκαιρίες διά βίου μάθησης για εκπαιδευτικούς και διαχειριστές με βάση τις μεγάλες διεθνείς τάσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως:

  • νέες προσεγγίσεις μάθησης, μεθοδολογίες και εργαλεία,
  • νέα μοντέλα ηγεσίας και προσεγγίσεις, εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων

Η Advancis επωφελείται από μια πολυεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών και από μια σημαντική θεσμική συνεργασία, συγκεκριμένα με τη Σχολή Διοίκησης του Ρότερνταμ (Erasmus University) και την Kaospilot (Δανία).Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ εποπτεύει 143 σχολεία (εκ των οποίων τα 67 είναι αστικά, ενώ 76 είναι σε αγροτικές περιοχές), 5428 διδακτικό προσωπικό και 63000 μαθητές. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ εφαρμόζει τις πολιτικές και τις στρατηγικές του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Επιστημονικής Έρευνας (MENCS) της χώρας, παρακολουθεί την ποιότητα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας -μάθησης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα; ελέγχει, παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα της σχολικής διαχείρισης, συντονίζει την είσοδο του σχολείου, τις εθνικές αξιολογήσεις, τις εξετάσεις εξάσκησης στο σχολείο (το απολυτήριο) και τους σχολικούς διαγωνισμούς; μεσολαβεί στις συγκρούσεις μεταξύ σχολείων και τοπικής δημόσιας διοίκησης / δήμων; συντονίζει το σύνολο του κινήματος του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις εξετάσεις; Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ πρέπει να ελέγχει εάν εφαρμόζονται οι νόμοι και οι νομικοί κανόνες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών; οργανώνουν και διεξάγουν σχολικούς ελέγχους; οργανώνουν και διεξάγουν εθνικές εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με το MENCS – είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, την παροχή συμβουλών και την αξιολόγηση της δραστηριότητας των εκπαιδευτικών; Προσφέρει παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση του σχολείου; Εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους; οργανώνει και διεξάγει εξετάσεις για τους εκπαιδευτικούς; εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού στα σχολεία; προσδιορίζει τις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού; παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα κατάρτισης και τον αντίκτυπό τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ έχει ως προτεραιότητα: τα πρότυπα ποιότητας στην εκπαίδευση; την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; Την εξασφάλιση πόρων στην εκπαίδευση; Τη διεθνοποίηση – αύξηση των ευρωπαϊκών διαστάσεων, καθώς και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη σχολική εκπαίδευση.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ προωθεί τις οικουμενικές αξίες, τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως: ελευθερία σκέψη και έκφραση, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, σεβασμό των ατόμων και της ατομικότητας, δικαίωμα στην (πνευματική) ιδιοκτησία και δικαίωμα ίσων ευκαιριών. Η οργανωτική νοοτροπία του ιδρύματος στηρίζεται σε αυτές τις αξίες, τόσο στην έννοια όσο και στην πράξη, θεωρώντας έτσι την αλλαγή ως πιθανή δύναμη βελτίωσης, εφαρμόζοντας την ανάληψη κινδύνων στο πλαίσιο της διαχείρισης και της προόδου, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές απόψεις για τον προσδιορισμό των καλύτερων λύσεων, καθώς και την αναγνώριση των επιδόσεων, της προσωπικής συμμετοχής και του ενδιαφέροντος για το έργο που επιτελείται. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ στοχεύει στην αύξηση της αξιοπιστίας της στο κοινό, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δράσεις της και προάγει τη διαφάνεια και τον επαγγελματισμό στη λήψη αποφάσεων. Οι αξίες και τα πρότυπά μας είναι ο σεβασμός της ατομικότητας, του δικαιώματος σε ίσες ευκαιρίες, του δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία, της ελευθερίας της γνώσης, της σκέψης και του λόγου, της αλλαγής ως δυναμικής βελτίωσης, του επαγγελματισμού στη λήψη αποφάσεων, της ανάληψης κινδύνων στο πλαίσιο της διαχείρισης και πρόοδο, αυξάνοντας την αξιοπιστία στο ευρύ κοινό.Η BOON είναι μια δυναμική εταιρία σύμβουλων επιχειρήσεων.

Η εταιρία περιλαμβάνει μια ομάδα έμπειρων και πολυεπιστημονικών επαγγελματιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Η κύρια δραστηριότητα της BOON είναι η ανάπτυξη σχεδιαστικών και εικονογραφικών εννοιών για λογισμικά υπολογιστών / smartphone / tablet, ιστοσελίδες / έντυπο υλικό και ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, τα προϊόντα της BOON έχουν αφιερωθεί κυρίως σε εκπαιδευτικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας τη οπτική επικοινωνία για να προσελκύσουν παιδιά και ενήλικες στο μαθησιακό περιβάλλον. Η BOON χτίζει και σχεδιάζει τα οπτικά πρότυπα για παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά βιβλία και άλλα εργαλεία, παρέχοντας καινοτόμες και ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες.Ο Σύλλογος λειτουργεί από τις 30.06.2004 και ασχολείται με την υποστήριξη και προώθηση της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, την επιστημονική έρευνα και τη διαβούλευση, τη διενέργεια εκπαιδευτικών, εκδοτικών, εμπορικών, συμβουλευτικών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων. Ο Σύλλογος παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαίδευσης μέσω της υλοποίησης διακρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και την οργάνωση της κατάρτισης. Διαχειρίζεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και στην περιοχής της Πολωνίας και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στον τομέα της επιστήμης, σε ερευνητικά έργα και διεξάγει δικές του αναλύσεις της κοινωνίας.

Ο Σύλλογος συνεργάζεται με πολλούς εταίρους από την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας), υλοποιώντας από κοινού σχέδια που απευθύνονται σε νέους, μαθητές και επιχειρηματίες. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών με εταίρους από άλλες χώρες και την αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας στην περιοχή τους. Ο Σύλλογος ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθήσει την αποτελεσματική χρήση των εταιρειών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις δραστηριότητές του, συνεργάζεται επίσης με μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης.