Παρουσίαση έργου στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας

Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Λάρισας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο “Water World Adventure”.

Ο Συντονιστής του έργου, το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας εισήγαγε και ενημέρωσε το Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας σχετικά με τους στόχους του έργου WaterWorldAdventure προωθώντας την ευαισθητοποίηση και τη σημασία που έχει το θαλάσσιο περιβάλλον και πως πρέπει να ενταχθεί στην προ-σχολική ηλικία.