Παρουσίαση του έργου σε δημοτικό σχολείο

Το ISJ Arad παρουσίασε το έργο WaterWorldAdventure σε 25 παιδιά ηλικίας 6-7 ετών στο σχολικό γυμνασίο «Aron Cotrus» Arad της Ρουμανίας, στις 4 Μαΐου 2018. Τα παιδιά και ο δάσκαλος προετοίμασαν την Ημέρα Νερού του WaterWorldAdventure.