Παρουσίαση έργου στο Scholé

“Η Advancis παρουσίασε το έργο WaterWorldADventure ενώπιον ακροατηρίου 70 καθηγητών και γονέων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Scholé, σε σχολείο προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Matosinhos της Πορτογαλίας.
Το σχολείο, οι δάσκαλοι και οι γονείς ήταν ενθουσιασμένοι με το eBook και άρπαξαν την ευκαιρία να συμπεριλάβουν στις σχολικές τους δραστηριότητες θέματα που αφορούν τον ωκεανό.