ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο πλαίσιο διάδοσης του έργου διεξήχθη παρουσίαση του αντικειμένου και των επιμέρους στόχων του σε σχολεία,σχολικές διευθύνεις, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Τις παρουσίασεις ακολούθησησαν σχετικές δραστηριότητες για την ομάδα στόχο – ζωγραφίζοντας τα αγαπημένα πλάσματα του ωκεανού.
Τα σχολεία έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και πρότειναν τη φιλοξενία μελλοντικών σχετιών δραστηριοτήτων του έργου ενώ παράλληλα εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να χρησιμοποιήσου ενεργά το τελικό παραδοτέο “το ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο” του WWA.