Η Τέταρτη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου WWA

Στις 14 και 15 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Αράντ της Ρουμανίας η τέταρτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου WaterWorldAdventure. Τη συνάντηση διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Επιθεώρησης του Αράντ, ένας από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο. Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν, τα τελικά στάδια του έργου, η προετοιμασία της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης καθώς και η παρουσίαση του 2ου διεθνή διαγωνισμού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκα θέματα σχετικά με τη διαχείριση του έργου καθώς και τα τελευταία στάδια αυτού.