DRUGI MIĘDZYNARODOWY KONKURS WWA

„OPOWIEŚCI, KTÓRE KOCHAJĄ DZIECI”

lipiec 2018

Doskonalenie dziecięcej wyobraźni i zachęcanie do kreatywności na polu literackim, a także stymulowanie i  kultywowanie artystycznego potencjału dzieci poprzez stosowanie technik charakterystycznych dla sztuk plastycznych, i praktycznych umiejętności – nasz konkurs zapewnia rozwijanie kreatywności dzieci w oparciu o temat projektu WaterWorldAdventure i  postać bohatera.

Kto może wziąć udział:

Dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, z krajów partnerujących w projekcie, w wieku od 3 do 6 lat.

Kategorie konkursu:

Bajki wymyślone i opowiedziane przez dzieci w temacie WaterWorldAdventure i postaci bohatera.

 • Praca indywidualna: konkurs literacki dla dzieci: historie wymyślone i opowiedziane przez jedno dziecko w temacie WaterWorldAdventure i jego bohatera.
 • Praca grupowa: konkurs literacki dla dzieci: historie wymyślone i opowiedziane przez grupę dzieci w temacie WaterWorldAdventure i jego bohatera.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci pomiędzy 3, a 6 rokiem, przygotowujące prace indywidualnie lub w grupach, wspieranych przez rodziców lub nauczycieli.
 • Prace mogą być napisane ręcznie lub na komputerze, z  pomocą rodziców lub nauczycieli, zgodne z treścią opracowaną przez dziecko. Przy pracy pisanej ręcznie dziecko może posługiwać się symbolami lub rysunkami. Prace należy napisać w ojczystym języku uczestnika (rumuńskim, greckim, polskim, portugalskim lub angielskim).
 • Długość opowiadania powinna wynosić od jednej do dwóch stron formatu A4.
 • Na końcu każdej pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, instytucja edukacyjna, grupa/klasa (przy pracy zbiorowej imiona wszystkich członków grupy), tytuł pracy, nazwisko opiekuna. Oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie przez dzieci.
 • Prace można składać od 1 do 23 sierpnia 2018 roku.
 • Prace nie będą zwracane.
 • Konkurs zostanie ogłoszony na Facebooku lub na stronie internetowej projektu.
 • Zeskanowany dokument z przygotowaną historią należy wysyłać na wskazany poniżej adres:

office@cwep.eu

Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na publikację twojej pracy.

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 • Nagrodzone zostaną pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pomiędzy 3, a 7 września 2018 na Facebooku oraz stronie internetowej projektu.
Udział w konkursie zostanie potwierdzony poprzez przyznanie dyplomów wszystkim uczestnikom. Zwycięzcy konkursu, jako pierwsi otrzymają dostęp do interaktywnego ebooka WaterWorldAdventure. Nagrody oraz certyfikaty zostaną wysłane do 14 września 2018 roku. Weź udział w konkursie!!!!

Zespół projektowy WaterWorldAdventure