Czwarte międzynarodowe seminarium dotyczące przyszłości edukacji

Podczas czwartego międzynarodowego seminarium dotyczącego przyszłości eduakcji, główny rezultat projektu Water World Adventure został zaprezentowany nauczycielom, którzy wzieli udział w warsztatach dotyczących narzędzi i materiałów, które zwiększają zaangażowanie uczniów.

To seminarium, odbyło się w Porto (Portugalia), a w warsztatach tu zorganizowanych wzięło udział 40 nauczycieli, którzy zaangażują się działania związane z promocją projektu Water World Adventure w Portugalii.