PREZENTACJA BROSZURY W PRZEDSZKOLACH

Pod koniec sierpnia 2017 r. oficjalna broszura projektu została zaprezentowana dzieciom w przedszkolach. Prezentacja została bardzo pozytywnie przyjęta przez dzieci i ich rodziców, którzy są gotowi zaangażować się w działania projektowe. Broszury projektu zostały rozdane wszystkim uczestnikom.