Upowszechnianie projektu wśród nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

W siedzibie stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, w Rzeszowie, 10 maja 2018, odbyło się spotkanie promujące projekt „WaterWorldADventure” . W spotkaniu wzieło udział wielu nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z Rzeszowa.
Podczas spotkania, zaprezentowano e-Book, który został pozytywnie odebrany przez wszystkich uczestników.