Prezentacja projektu w Departmancie Edukacji okręgu Larissa

W siedzibie Departamentu Edukacji okręgu Larissa, odbyło się spotkanie informacyjne i promocyjne dotyczące projektu „Water World Adventure”, realizowanego w ramach programu Erasmus+

Koordynator projektu, Uniwersytet Tesalii, przedstawił i zaprezentował projekt Water World Adventure oraz jego cele, urzednikom departmanetu, informując ich o znaczeniu nauczania elementów środowiska morskiego, dzieci w wieku przedszkolnym.