PREZENTACJA PROJEKTU W SZKOLE

W związku z upowszechnianiem rezltatów projektu i jego celów w szkołach odbyły się odpowiednio przygotowane prezentacje. Grupą docelową była dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. Po prezentacjach odbyły się zajęcia dla dzieci – rysowanie ulubionych stworzeń oceanicznych.
Szkoły wykazały duże zainteresowanie projektem i zasugerowały organizację przyszłych działań upowszechniających projekt, jednocześnie zgadzając się śledzić postępy w realizacji projektu, będąc w gotowości do wykorzystania końcowego wyniku, interaktywnego e-booka WWA.