“Water World Journeys” – wydarzenie upowszechniające w Grecji

Wydarzenie upowszechniające dla projektu WaterWorldAdventure zostało zrealizowane w Centrum Kultury Hatzigiannio (Hatzigiannio Cultural Center) w gminie Larisa w dniu 1 czerwca 2018r. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zgromadzono ponad 80 nauczycieli z miasta Larisa i regionu Tesalia.

Koordynatorem wydarzenia był Uniwersytet w Tesalii (University of Thessaly) wspierany przez Dyrekcję Edukacji Podstawowej w Larisie, której rolą było przedstawienie szerszych ram polityki edukacji ekologicznej poprzez innowacyjne działania na rzecz zwiększania świadomości o ochronie środowiska wśród młodych uczniów.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat treści i działań od koordynatora projektu, pana Samantzis, a koordynator naukowy, profesor K. Magos, przedstawił podejście pedagogiczne i treść książki. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy mieli możliwość otrzymania certyfikatu i pamiątkowego prezentu z logo programu.