“Water World Journeys” – wydarzenie upowszechniające w Polsce

Dnia 20 września 2018 roku w miejscowości Brzyska odbyło się wydarzenie upowszechniające projektu „WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids.” W spotkaniu udział wzięli: nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz lokalni interesariusze.

Na spotkaniu zaprezentowany został eBook oraz przewodnik moderatora dla nauczycieli i rodziców. Rezultaty zostały dobrze przyjęte przez środowisko nauczycieli. Ponadto uczestnicy spotkania wypełnili kwestionariusze dotyczące jakości prezentacji wyników projektu oraz organizacji wydarzenia przez zespół CWEP-u. Informacje te posłużą do poprawy finalnej wersji rezultatów projektowych.