“Water World Journeys” – wydarzenie upowszechniające w Portugalii

Spotkanie upowszechniające dla projektu WaterWorldAdventure odbyło się 13 lipca w Portugalii. Poranek został spędzony na plaży, gdzie prowadzono kampanię na rzecz zwiększania świadomości na temat ochrony oceanów oraz rozpowszechniano informację o eBook-u WaterWorldAdventure! Po południu odbyło się spotkanie nauczycieli oraz lokalnych władz oświatowych, na którym został zaprezentowany projekt WWA. Zademonstrowano jak korzystać z eBook-a, a także szerzej omówiono wykorzystanie zasobów cyfrowych w nauce.