“Water World Journeys” – wydarzenie upowszechniające w Rumunii

Wydarzenie upowszechniające (zatytułowane „Water World Journeys” – wydarzenie upowszechniające w Rumunii dla projektu „WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids”) zorganizowano 28 września 2018 roku w miejscowości Arad (Rumunia) przez Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad.

Wydarzenie miało na celu prezentację projektu wśród jego grupy docelowej, tj. nauczycieli (szkół i przedszkoli), lokalnych przedstawicieli gminy Arad i studentów Uniwersytetu „Aurel Vlaicu” – Wydziału Nauk o Edukacji. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 90 uczestników.

Na spotkaniu zaprezentowano: eBook oraz przewodnik moderatora (w tym wyniki warsztatów bazujących na tym przewodniku). Zebrane opinie od grupy docelowej udowadniają, że wydarzenie przyniosło dobre wyniki i zostało właściwie zaprezentowane. Wydarzenie to zostało bardzo ciepło przyjęte przez nauczycieli przedszkolnych i wzbudziło duże zainteresowanie projektem, a zwłaszcza możliwością wykorzystania eBook-a oraz przewodnika moderatora w przedszkolach z regionu Arad.