Universitatea din Thessaly îşi are propria identitate şi ocupă o poziţie importantă în sistemul educaţional grec. A fost înfiinţată ca Universitatea din Thessaly în 1984 (decretul prezidenţial 83/1984). Centrul administrativ şi academic se află în oraşul Volos. Universitatea din Thessaly este extinsă în toată regiunea Thessaly cu departamente academice în Volos, Larissa, Trikala, Karditsa şi Lamia. Universitatea oferă programe de licenţă şi de master, precum şi module extracurriculare în diferite domenii de cercetare şi de afaceri pentru mai mult de 12000 de studenţi.

Principala misiune a universităţii este promovarea cunoştinţelor ştiinţifice prin cercetare şi contribuţia la dezvoltarea economică şi culturală a comunităţii locale şi a societăţii, în general. Este cunoscută pentru performanţele excelente în cercetare şi pentru realizările ştiinţifice extraordinare, în concordanţă cu standardele internaţionale. Cercetători foarte buni lucrează în laboratoarele excelent echipate ale diferitelor departamente şi unităţi de cercetare. Ca scop viitor, Universitatea din Thessaly intenţionează să îşi întărească legăturile cu cei din străinătate, să crească resursa umană, să investească şi să utilizeze resursa umană existentă, să atragă tineri oameni de ştiinţă şi să încurajeze cercetarea prin creare de structuri moderne de cercetare, să îşi mărească infrastructura, să acceseze fonduri de la Uniunea Europeană   prin programele RFSR, FP6, FP7, INTERREG şi LIFE.  Profesorii şi cercetătorii participă la multe studii europene şi la numeroase proiecte inovative în cadrul EC. Se pune un mare accent pe legătura dintre Universitatea din Thessaly şi societatea locală. Legătura este susţinută şi de Spitalul Universitar din Larissa, care acoperă nevoile medicale ale întregii regiuni. Universitatea face legătura între studenţi şi piaţa muncii prin Departamentul pentru carieră şi încurajează foarte multe activităţi sociale şi lectrate publice ţinute de personal academic calificat. Din mai 2009, universitatea colaborează cu radioul naţional din Volos pentru realizarea de emisiuni, care au impact important asupra societăţii locale şi naţionale. Azi, Universitatea din Thessaly are 9647 de studenţi, 1471 de masteranzi şi 1148 de doctoranzi. Sunt 560 de profesori şi personal în cercetare, 96 de membri ai personalului didactic cu contract temporar, 308 membri ai personalului administrativ şi 57 de membri  ai personalului specializat din laboratoarele tehnice.

Departamentul pentru educaţia timpurie  este unul dintre primele departamente ale universităţii, fondat în 1984, cu sediul central în Volos. Are 23 de membri ca personal didactic, specializaţi pentru diferite discipline, incluzând educaţia pentru mediu, educaţie interculturală şi inclusivă, drepturile omului şi educaţie specială.  Departamentul are peste 1000 de studenţi, 40 de masteranzi şi 12 doctoranzi. Acest departament are ca principal scop educaţia cadrelor didactice, integrând cercetările contemporane asupra educaţiei şi descoperirile din disciplinele apropiate. În concordanţă cu misiunea departamentului de a promova cercetările inovative în domeniul educaţiei timpurii – perioadă critică a dezvoltării umane-  se încearcă includerea celor mai relevante, inovative şi creative  abordări pentru a le permite studenţilor  o cât mai profundă înţelegere a dezvoltării umane, a procesului de învăţare, a intervenţiilor ecologice şi a interacţiunilor culturale, oferind baze solide pentru continuarea studiilor.

Din acest motiv, departamentul utilizează numeroase strategii de predare şi învăţare incluzând lectorate, seminarii, work-shop-uri, module şi oferă posibilitatea de a experimenta predarea într-o varietate de forme.  Se acordă mare atenţie în a oferi studenţilor posibilitatea unei practici de predare în clase multiculturale şi inclusive care le oferă posibilitatea să transforme teoria în practică şi în reflecţii asupra diversităţii şcolare şi sociale. Acest lucru le permite să intergeze şi să aplice aspecte ale predării la preşcolari având la bază teorii şi practici corespunzătoare. Această formă de studiu bazată pe practică reprezintă dimensiunea de bază a întregului nostru program de studii, fiind în legătură cu viitoarele oportunităţi de predare care funcţionează în contextul Uniunii Europene prin programe de plasare finanţate.Advancis Business Services, Lda (Advancis este p companie portugheză de cercetare, consultanţă şi training, care se centrează pe educaţie şi managementul resurselor umane.

Advancis este angajată în proiecte R&D  în domenii precum educaţia şi managementul resurselor umane, cooperând cu parteneri naţionali şi internaţionali pentru a susţine dezvoltarea noilor cunoştinţe, procese, produse şi servicii, incluzând:

  • curriculum pentru educaţia universitară, educaţia şcolară şi educaţia vocaţională
  • conţinuturi de învăţare digitale şi non-digitale
  • învăţarea prin jocuri digitale şi e-book-uri interactive
  • instrumente pentru lideri şi manageri

Advancis oferă suport în domenii precum educaţia şi managementul resurselor umane, adaptate la nevoile fiecărei organizaţii, după cum urmează:

  • implementarea de proiecte bazate pe modele pedagogice
  • implementarea proceselor referitoare la managementul resurselor umane

Advancis oferă oportunităţi inovative de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru profesori şi manageri, bazate pe majoritatea curentelor internaţionale, acoperind mai multe arii:

  • noi abordări, metodologii şi instrumente de învăţare
  • noi modele de leadership, precum şi noi abordări şi instrumente în managementul resurselor umane

Advancis beneficiază de un grup de profesionişti multidisciplinari şi de parteneriate cu importante instituţii, precum Rotterdam School of Management (Erasmus University) şi Kaospilot (Danemarca).Inspectoratul şcolar Judeţean Arad este o instituţie în serviciul comunităţii care oferă servicii de consultanţă specializate şi programe de formare profesională continuă. Instituţia oferă cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională pentru toţi angajaţii din sistemul educaţional din judeţ, promovând inovaţia şi politicile reformatoare.

În acelaşi timp, Inspectoratul şcolar Judeţean Arad militează pentru respectarea drepturilor şi intereselor elevilor, conform legii, asigurându-le, prin mijloace specifice, siguranţa, precum şi dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală.
Inspectoratul şcolar Judeţean Arad se obligă să urmărească egalitatea în educaţie şi să garanteze oportunităţi egale şi concurenţă liberă pentru a obţine o educaţie de calitate prin serviciile pe care le oferă.

Inspectoratul şcolar Judeţean Arad îndrumă 143 de şcoli ( dintre care 67 sunt în mediu urban şi 76 în mediul rural), 5428 de persoane ca personal de predare şi 63000 de elevi. Inspectoratul şcolar Judeţean Arad aplică strategiile şi politicile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice (MENCS); monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare în concordanţă cu standardele naţionale; controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului şcolar; coordonează admiterea în şcoală, examenele naţionale, examenele de absolvire (bacalaureatul) şi competiţiile şcolare;mediază conflictele dintre şcoli şi administratia publică locală; coordonează mişcarea personalului didactic şi examenele. Inspectoratul şcolar Judeţean Arad trebuie să verifice dacă legea şi normele legale privind curriculumul sunt respectate; organizează şi conduce inspecţiile şcolare; organizează şi conduce toate examenele naţionale în conformitate cu prevederile MENCS; controlează, îndrumă şi evaluează activitatea profesorilor; oferă consultanţă referitoare la managementul şcolar; aplică politicile naţionale referitoare la resursele umane; organizează şi conduce examenele pentru profesori; asigură resursa umană necesară în şcoli; identifică nevoile personalului didactic; monitorizează şi evaluează programe de pregătire, precum şi impactul lor la clasă. Inspectoratul şcolar Judeţean Arad are ca priorităţi: standarde de calitate în educaţie, accesul egal la educaţie, asigurarea resurselor în educaţie, internaţionalizarea-creşterea dimensiunii europene, complementaritatea activităţilor extracuriculare pe lângă educaţia şcolară.

Inspectoratul şcolar Judeţean Arad promovează valorile universale, drepturile şi libertăţile fundamentale, precum: libertatea de gândire şi expresie, libertatea de asociere, respectarea individului şi a individualităţii, dreptul la proprietatea (inclusiv intelectuală), dreptul la şanse egale. Cultura organizaţională a instituţiei are la bază aceste valori, atât în teorie cât şi în practică, considerând schimbarea ca o potenţială forţă de dezvoltare, implementând riscul – ca parte a progresului şi managementului, luând în considerare opinii diverse pentru a identifica cele mai bune soluţii, precum şi recunoaşterea performanţei, interesul şi implicarea personală. Inspectoratul şcolar Judeţean Arad doreşte să îşi crească credibilitatea, asumându-şi responsabilitatea pentru propriile acţiuni, promovând transparenţa şi profesionalismul în luarea deciziilor. Valorile şi standardele noastre sunt respectul individualităţii, dreptul la şanse egale, dreptul la proprietate intelectuală, libertatea de cunoaştere, gândire şi expresie, schimbarea ca potenţială forţă de dezvoltare, profesionalism în luarea deciziilor, riscul ca parte a managementului şi progresului, creşterea credibilităţii opiniei publice.BOON este o companie dinamică de design, comunicare şi consultanţă.

Compania are un grup de profesionişti experimentaţi şi multudusciplinari pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor, individual sau colectiv.

Activitatea principală a companiei este dezvoltarea conceptelor de design şi ilustraţii pentru software pentru computere, smartphone, tablete, website-uri şi publicaţii on line sau pe hârtie, precum şi dezvoltarea strategiilor de marketing şi comunicare pentru afaceri.

În cea mai mare parte, produsele BOON au fost, în special, pentru scopuri educaţionale, utilizând comunicarea virtuală pentru a antrena copiii şi adulţii în mediul educaţional. BOON construieşte şi proiectează modele vizuale pentru jocuri, eBook-uri şi alte instrumente, propunând servicii inovative şi centrate pe individ.CWEP este o asociaţie care funcţionează din 30.06.2004 având activităţi de susţinere şi promovare a educaţiei moderne şi a antreprenoriatului, cercetare ştiinţifică şi consultanţă, efectuarea de activităţi de formare, publicitate, marketing, activităţi de consultanţă. Asociaţia oferă servicii care susţin educaţia prin implementarea proiectelor de educaţie transnaţională pentru tineri şi organizarea de activităţi de formare. De asemenea, organizează consultanţă pentru companii care operează în zona subcarpatică şi în regiunea Polonia Mică şi impementează proiecte de investiţii care să îmbunătăţească calitatea serviciilor pentru afaceri. Asociaţia este activă în domeniul ştiinţei, fiind angajată în proiecte de cercetare şi conducând propriile analize asupra societăţii.

Asociaţia cooperează cu diverşi parteneri din Europa (incluzând Austria, Germania, Olanda, Romania, Slovenia, Marea Britanie, Italia) implementând împreună proiecte pentru tineri, pentru studenţi şi antreprenori.Această cooperare permite schimbul de experienţă cu parteneri din alte ţări şi utilizarea experienţelor în regiunea subcarpatică. Asociaţia a luat iniţiativa pentru a stabili o reţea de cooperare cu instituţii de cercetare şi de afaceri pentru a promova utilizarea efectivă de către companii a noilor resurse de energie. În activităţile ei, asociaţia colaborează şi cu administraţia publică locală.